Mga Kataga at Kawikaan (Idioms & Idiomatic Expressions)
Mga Katagang Tagalog at Kawikaang Pilipino
Filipino idioms and idiomatic expressions


Agaw-buhay  -  naghihingalo;  muntik o malapit ng mamatay
Agaw-buhay na ang biktima ng sakuna nang isinugod sa ospital.
Ang maysakit ay agaw-buhay na nang dumating ang doktor.


Balat-kayo  -  huwad; hindi totoo
Balat-kayo lamang ang ipinakitang ugali ng kanyang manliligaw.
Ang mga pulitikong mapagbalat-kayo ay hindi dapat iboto.


Biglang-yaman   -   nagkamal ng limpak na salapi; yumaman nang
                       biglaan
Biglang-yaman si Ron nang tumama sa loto.
Si Weng ay biglang-yaman nang mapangawasa ang milyonaryong si Mark.


Bukas-palad   -   mapagbigay sa kapuwa;  galante sa buhay
Bukas-palad ang pamahalaan sa mga biktima ng lindol.
Marami ang humingi ng tulong sa kanya dahil siya ay kilalang bukas-palad.


Lumang-tugtugin  -  lumang pag-ugali o dahilan;  bagay na nakasanayan
              dahil laging ginagawa.
Lumang tugtugin na iyan kaya wala ng naniniwala sa sinasabi mo.
Mga lumang tugtugin na ang ipinapangako ng mga pulitiko tuwing halalan
.


Maasim na ubas (sour grape) - isang katagang hinango sa isang pabula ni
Aesop.
Basahin dito ang pabula upang malaman ang kahulugan ng katagang
maasim na ubas.


Mababang-loob   -   maawain; madaling maawa
Siya ang takbuhan ng kanyang mga kaibigan dahil kilala ang kanyang pagiging
mababang-loob
.


Mababa ang luha   -   madaling umiyak o mapaiyak; masyadong iyakin
Ayaw kong manood ng pelikulang madrama dahil mababa ang luha ko.
Mababa ang luha ng kasintahan ko kaya madali siyang umiyak kapag
nagkakatampuhan kami,


Tanging-yaman  -  natatanging bagay na pinahahalagahan o ipinagmamalaki
Ang aming tahanan ang tanging-yaman naming mag-anak.
Ang iyong pinag-aralan ang tanging-yaman mo
.


Tawang-aso  -  tawang mapangutya;  tawang hindi bukal sa loob.
Tawang aso ang isinagot ni Mon sa mga pagbibiro ni Carl sa kanya.
Alam kong hindi ka talagang natutuwa dahil sa tawang-aso na ipinamalas mo.


Walang utang na loob  -  Di marunong gumanti sa kabutihang tinangkap.
Si Jake ay walang utang na loob sa kanyang mga magulang kaya parang
minamalas sa buhay
.
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
KATIG.COM