Sa gitna ng dagat


Ano ang nakikita mo sa gitna ng dagat?
(What do you see in the middle of sea?)


Ayan, napakadali lang po ng tanong.
Nasa ibaba ng pahina ang sagot.
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall
Sagot:

Maraming sumasagot ng tubig, ulap, isda, isla, o bapor - ngunit puro mali
ang mga sagot na eto.

Ang letrang "g" ang nakikita mo sa gitna ng dagat.

Ang pagtatanong ay nasa pangkasalukuyan (present tense.) Ano ang
NAKIKITA? Dahil ang tinatanong ay wala sa gitna ng dagat, wala siyang
nakikitang tubig, ulap, isda, isla, o bapor.

Kung ang pagtatanong ay nasa panghinaharap (future tense), ano ang
MAKIKITA?, o sa pangnagdaan (past tense), ano ang NAKITA?, maaaring
tama ang sagot na tubig, ulap, isda, isla, o bapor dahil maaring NAKITA,
o MAKIKITA, ang mga bagay na eto ng taong tinatanong kung siya ay
nakapunta, o pupunta, sa gitna ng dagat.

Dahil nasa pagkasalukuyan ang tanong, ang tamang sagot ay isang
bagay na kasalukuyang nakikita sa gitna ng "dagat". Eto ay walang iba
kundi ang letrang "g" sa gitna ng salitang "dagat".

(www.katig.com)