Nasaan ang Parola?

Si Jim, isang bagong kawani ng pamahalaan, ay nagpunta sa
isang maillit na disyertong isla malapit sa Boracay, upang suriin
ang tore ng parola dahil sa mga nagdaang bagyo.

Dahil napakaliit lang ng isla, tatlong tao lang ang nakatira dito.
Sinasabing may kunting tililing ang tatlo dahil kapag tinatanong,

ang isa sa kanila ay laging nagsasabi ng totoo,
ang pangalawa naman ay laging nagsisinungaling,
ang pangatlo ay di malaman kung nagsasabi ng totoo, o hindi.

Noon lang narating si Jim sa isla at di niya alam kung nasaan
ang parola. Ilan sa tatlong tao ang dapat niyang tanungin
upang matiyak kung nasaan ang parola?


Where is the lighthouse?

Jim, a recently hired government employee, went to a small desert island
near Boracay to inspect its lighthouse tower due to the recent typhoons.
The island is so small that only three persons live there. The three are
somewhat eccentric because, if asked, one of them always tell the truth,
the other alway tell a lie, and the third either tells the truth or tells a lie. It
was Jim's first visit to the island and he did not know where exactly the
lighthouse is. How many of the three persons did he have to ask to know
for sure where the lighthouse is?


Click here to get the answer.   (www.katig.com)
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall