Paano nakatakas sa Leon?

Nagka-camping ang 4 na magkakaibigan sa tabing ilog nang
makita nila ang isang mabangis na leon na pasugod sa kanila.

Ang pagtawid sa malalim na ilog ang tanging paraan upang
matakasan nila ang leon nguni't walang marunong lumangoy sa
kanila.

May maliit na balsang kawayan sa tabi ng pampang na pwede
nilang gamitin sa pagtawid sa ilog pero 3 lang ang maaaring
sumakay, kundi ay lulubog ang balsa sa bigat.ng dala. Walang
gustong magpahuli ng sakay at malapit na ang leon.

Paaanong nakatawid sa ilog ang 4 na magkakaibigan, gamit
ang maliit na balsang kawayan?


English version:

Four friends were camping by a riverside when they saw a ferocious lion
approaching them. The only way they could escape from the lion was to
cross the deep river but no one among them knew how to swim.

There was a small bamboo raft by the river bank but it could only carry 3
persons, or the raft would sink from too much weight. No one wanted to
stay behind for a second trip across the river because the lion was fast
approaching.

How did the four friends manage to cross the river using the small
bamboo raft?


Click here to get the answer.  (www.katig.com)
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall