Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Sari-saring Palaisipan


1.  Ang isang tumpok ng tatlong kendi ay ipinagbibili ng P1.50 bawat
  tumpok. Magkakapareho ang mga kendi. Ilang kendi ang
  mabibili mo sa P10.00 ?

  (a) 7
  (b) 15
  (c) 20


2.  Ano ang mas magaan - ang isang litro ng tubig, o ang isang litro ng yelo?

  (a) tubig
  (b) yelo
  (c) pareho ang bigat


3.  May 12 buwan sa isang taon. Pito sa mga buwan ang may 31 araw, at apat
  na buwan ang may 30 araw lang. Ilang buwan ang may 28th na araw?

  (a) 1
  (b) 2
  (c) 12


4.  May anim na ibon ang nakadapo sa isang maliit na sanga ng puno. Tatlo
  ang maya, dalawa ang pipit, at ang isa ay uwak.  Binato ni Mart ang
  sanga. Tinamaan at nalaglag ang uwak. Ilang maya ang naiwan sa
  sanga?

  (a) wala
  (b) dalawa
  (c) tatlo


5.  Ano ang mas mabigat - ang isang galon na tubig sa Pilipinas,  o ang isang
  galon na tubig sa Australia?

  (a) sa Pilipinas
  (b) sa Australia
  (c) pareho lang ang bigat
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall