KATIG.COM
Sino sila?


1. Kadalasan, ang pangalang nagtatapos sa letrang O ay panlalake, at ang
nagtatapos sa letrang A ay pambabae. Halimbawa: Claro at Clara, Mario at
Maria.

Minsan naman ang pangalan ng lalake ang nagtatapos sa letrang A, at ang
babae ang nagtatapos sa letrang O.

Magbigay ka ng halimbawa.


2. Ang Santa ay ginagamit sa pangalan ng babae. Halimbawa: Santa Clara
at Santa Teresita.

Ang Santo naman ay ginagamit sa lalake. Halimbawa: Santo Tomas at
Santo Domingo.

Meron ding lalake na kung tawagin ay Santa. Sino siya?


3. Ang Santo at San ay ginagamit sa pangalan ng lalake. Halimbawa: Santo
Tomas, Santo Domingo, San Diego, San Pablo

Kelan ginagamit ang Santo, at kelan ang San?


4. Si Ann ay isa sa limang  magkakapatid. Ang mga pangalan nila, umpisa
sa panganay, ay si Nana, Nene, Nini, Nono, at ???.

Ano ang pangalan ng bunso sa magkakapatid?


Ang mga sagot ay nasa ibaba ng pahina.English version:         What's in a name?


1. Usually, names ending in letter O are masculine, and names ending in
letter A are feminine. Examples are: Claro and Clara, Mario and Maria.

Sometimes it is the reverse: masculine names end in letter A, and feminine
names end in letter O. Give an example of each.


2. Santa is a title used with feminine names. Examples: Santa Ana, Santa
Maria. Santo is used with masculine names. Examples: Santo Thomas,
Santo Domingo.

Can you give an example where Santa is used with a masculine name?


3. The title San and Santo are used with masculine names. Do you know
when the title San, or Santo, is used and why?


4. Ann belongs to a family of five siblings. Starting from the eldest, their
names are Nana, Nene, Nini, Nono, and ???. What is the name of the
youngest sibling?
Answers:

1. Sa lalake:  Aga (ang poging artista), Ponga (ang artistang namayapa na),
Osama (ang kilabot na terorista).

Sa babae: Rosario (ang mabait), Ate Glo (ang masungit, sino yun?)

2. Si Santa Claus, sino pa? (Bakit nga hindi Santo Claus ang tawag natin?)

3. Ngeek! Hindi rin namin alam, sensya na.

4. Ang kulit mo, siempre si Ann ang bunso!
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The triangle
Why did the bridge fall