Word Challenge


1. Si Jhigz ay bumili ng 3 prutas. Ang pangalan ng mga prutas ay
nagsisimula sa letrang O. Anung mga prutas na binili niya?


2. Kumain sa restaurant ang tatlong magkakaibigan at
nag-ambagan sila ng tig-P100 bawat isa kaya ang pera nilang tatlo
ay P300. Ang nakain nila ay P250 lang kaya naisipan nilang ibalik
ang tig-P10 sa bawat isa at ang natirang P20 ay ibigay na tip sa
waiter.

Ang pera nila ay naging P270 na lang (P90 bawat isa.) Idagdag mo
ang P20 na ibinigay na tip sa waiter at ang suma ay P290 lang.  Ang
pera nila dati ay P300. Saan napunta ang P10?


3. Name two consecutive days that start with the letter T.
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
The blind man
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The raisin bread
The tragedy
The man and the oil lamp
The man on the paddle boat
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall
Who was the suspect?