Sari-saring Pinoy Jokes at Tagalog Dyoks
Nakadungaw si Jim sa 2nd floor ng apartment nang mapansin ang matandang lalaki
na kumakaway sa kanya. Bumaba si Jim at nilapitan ang matanda sa pag-aakalang
siya ay dating kakilala.  

Mario     -  Bakit po?
Matanda  -  Makikilimos po sana...  
Mario     -  Halina kayong sumama sa itaas
(Sumama ang matanda, pagdating sa 2nd floor...)
Mario     -  Patatawarin po, wala akong pera.Bagong salta sa Manila si Ambo at naisipang mag-taxi papunta sa bahay ng kaibigan.
Pagkaupo sa taxi ay napansin niyang sampung piso agad ang patak ng metro.
Napatayo siya at tinitigan ang metro sa pag-aalalang hindi sapat sa pamasahe ang
dalang pera. Nakahinga siya ng maluwang nang mapansin na dalawang piso na lang ang
sumunod na patak ng metro. Napansin ng driver na nakatayo si Ambo:

Driver  -    Sir, maupo ho muna kayo at malayo pa ang biyahe natin.
Ambo    -     Ano ka, sampung piso ang patak ng metro pagnakaupo ako, pero dalawang
piso lang pagnakatayo. Tatayo na lang ako para makatipid.Gabi nang umuwing mag-isa ang lasing na si Mark. Nang malapit na sa lumang bahay
ay may tumawag sa kanya, "
Mark!" Lumingon siya sa paligid nguni't walang nakitang
tao. Itinuloy niya ang paglalakad at naramdamang niyang may sumusunod sa kanya,
"
Mark!!" Lumingon uli pero walang nakitang tao kaya kinabahan siya. Binilisan niya
ang paglalakad. Muli niyang narinig ang mas malakas na pagtawag sa kanya, "
Mark!
Mark!
". Naalala niya ang kuwentong may lumalabas raw na maligno sa lumang bahay.
Medyo nawala ang kanyang pagkalasing sa takot at tumakbo na siya. Pero bigla
siyang napahinto pagtapat sa lumang bahay nang nabasa niya ang nakapaskin sa
bakuran nito: "Mag-ingat sa ngongong aso!"


Go to next page for more sari-saring Pinoy jokes
More funny Pinoy jokes here:
Buhay Estudyante Jokes
Mga Patawang Pinoy at Pinay
Rap & Rex Pinoy Jokes
Sari-saring Pinoy Dyoks
Balitang Barbero at Patawang Kutsero
Mabuti Nga (Stupid criminal jokes)
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us