Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Filipino Meaning of English Words by Katig.Com

Letter X
X  -  Xylose


x  -  ekis

x  -  letrang nagbabadya ng bagay na negatibo

xanadu  -  paraiso

xanthan  -  isang uri ng gum

x-axis  -  espasyo o linya na pahalang

xenon  -   senon gas

xenophilia  -  senopilya; taong naaakit sa mga bagay na banyaga
             o di pangkaraniwan
xenophilic  -  senopilik; pagkaakit sa mga bagay na banyaga
             o di pangkaraniwan
xenophobia  -  senopobya; taong natatakot sa mga bagay na
             banyaga o di pangkaraniwan
xenophobic  -  senopobik; pagkatakot sa mga bagya na banyaga
             o di pangkaraniwan

xerosis  -  serosis; labis na pagkatuyo ng balat

xerotic  -  serotik; taong labis ang pagkatuyo ng balat

xerox,
trademark  -  n. xerox; makinang pangkopya

xerox  -  n. kopya; seroks

xerox  -  v.  kopyahin; iseroks

xerox copy  -  kopya; kopyang seroks

xing  -  tawiran; krosing

Xmas  -  Pasko

Xmas Season  -  Kapaskuhan

x-rated  -  malaswa; makamundo

x-ray  -  x-ray; rayos ekis

xylitol  -  isang uri ng artipisyal na asukal

xyloid  -  parang kahoy

xylography  -  pag-uukit sa kahoy

xylophagous  -  hayop na kumakain ng nabubulok na kahoy

xylose  -  uri ng asukal
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here