Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary and Synonyms by Katig.Com
English-Tagalog Word Translation and Synonyms

Letter V
Vacancy - Vying

vacancy - n. bakante
vacant - adj. bakante
vacate - alisan; iwanan
vacation - bakasyon
vaccinate - bakunahan
vaccination - pagbakuna
vaccine - bakuna
vague - malabo
vain - hambog; mapagmataas
valiant - magiting
valley - libis
valor - kagitingan
valuable - mahalaga
value - halaga
valueless - walang halaga
valve - balbula
vampire - bampira
vane - elisi
vanish - laho; maglaho
vanished - naglaho
vanishing - naglalaho
vanity - kapalaluan, karangyaan
vapor - singaw, gaas
varnish - n. barnis
varnish - v. barnisan
vase - plurera
vast - lawak; malawak
vastness - kalawakan
vaudeville - bodabil
vault - kaha
vaunt - n. pagyayabang
vaunt - v. magmamayabang

English-Tagalog dictionary and synonyms by Katig.Com

veal - baka; karne ng baka
vehicle - sasakyan
vehicular - pangsasakyan
veil - belo
veiled - patago; pahaging; palihim
veiled threat - patagong pananakot; palihim na pananakot
vein - ugat
velocity - bilis
vendetta - higanti
vendor - tagapagtinda; tindero (male); tindera (female)
vengeance - n. higanti; paghihiganti
vengeful - mapaghiganti
venial - mapapatawad
venison - karne ng usa
venom - kamandag; lason
venomous - makamandag; nakalalason
venous - maugat
vent - pasingawan; butas
ventilate - pasingawin; pahanginan
ventilator - bentilador
venture - pakikipagsapalaran; pagnenegosyo
venue - n. dausan; darausan; pagdarausan
venule - n. maliit na ugat
Venus - n. planetang Venus
veracity - katotohanan
veranda - beranda
verse - tula; talata; bersikulo
version - salin
versus - kumpara sa, laban sa
veteran - beterano
veto - beto, tanggi
vetoed - tinanggihan

Katig.Com's English-Tagalog dictionary and synonyms

vicinity - kalapit
victim - biktima
victimize - biktimahin
victimized - biniktima
victimizing - binibiktima
victor - nagtagumpay
victorious - matagumpay
victoriously -  mapagtagumpay
victory - tagumpay
vie -makipaglaban; makipagkompetensya
vied - nakipaglaban; nakipagkompetensya
view - tanawin
viewer - tagatanaw; pangtanaw
viewing - burol; pagbuburol
vine - baging
vineyard - taniman
vinegar - suka
viscous - lapot; malapot
viscosity - kalaputan
vivid - matingkad; malinaw
voice - salita; boses; tinig
voiced - nagsalita; nagsabi
voicing - nagsasalita; nagsasabi
volcano - bulkan
vomit - suka
vomited - sumuka
vomiting - sumusuka
vote - n. boto; halal
vote - v. iboto; ihalal
voted - bumoto; naghalal
voting - bumuboto; naghahalal
voter - mamboboto; manghahalal
vow - panata
vowel - dumi
vowel - patinig
voyage - paglalakbay
vulgar - bastos; bulgar; masagwa; magaspang
vulgarity - kabastusan; kabulgaran; kasagwaan; kagaspangan
vulnerable - mahina; hindi ligtas; madaling pagsamantalahan
vulture - buwitre
vying - nakikipagkompetensya; nakikipaglaban
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here