English to Tagalog Word Conversion by Katig.Com
Letter U
Unabashed - Utter

unabashed - walang kalungkutan; hindi nalulungkot
unabated - walang humpay; walang paghupa
unabridged - walang bawas; hindi iniklian
unacceptable - hindi matatanggap; hindi katanggap-tanggap
ugliness - kapangitan
ugly - pangit
ulcer - ulser; salit sa bituka
ulterior - lihim
umbrella - n. payong
umpire - reperi; tagahatol sa larong palakasan
unable - walang kaya; hindi nagawa
unacceptable - hindi katanggap-tanggap
unaccepted - hindi tinanggap
unaccompanied - walang kasama; nag-iisa
uncertain - walang katiyakan
uncle - n. tiyo; tiyuhin; amain
unconscious - walang malay
uncover - alisan ng takip

English to Tagalog word conversion by Katig.Com

undecided - hindi makapagpasiya; wala pang pasiya
under - ilalim
underneath - sa ilalim
understand - nauunawaan
understanding - pagkakaunawa
undress - maghubad; maghubo
unfair - hindi parehas
unfaithful - taksil
unfinished - hindi tapos, nakabinbin
unfit - hindi angkop
ungrateful - walang utang na loob
uniform - uniporme
unite - magkaisa
united - nagkaisa
university - pamantasan
unless - maliban
unlucky - malas

katig.Com's English to Tagalog word conversion

unrecognizable - hindi makikilala
unrecognized - hindi nakilala
unrecorded - hindi naitala
unreliable - hindi maaasahan
unrepeatable - hindi mauulit; hindi kayang ulitin
unrepentant - walang pagsisisi; hindi nagsisisi
unreported - hindi napabalita
unrest - kaguluhan
unrested - walang pahinga; pagod
unsure - walang katiyakan
untidy - marumi
untie - pakawalan, alisan ng tali
until - hanggang
unusual - hindi pangkaraniwan
unveil - ipakita
up - taas
uphold - itaguyod
upper - pang-itaas
uprising - himagsikan; aklasan
upside - pa-itaas
upside-down - baliktad
upstaged - sinapawan
upstairs - sa itaas na palapag
urge - hikayatin
urgent - mabilisan; apurahan
urgently - mabilis; maapura
us - tayo
use - gamit
user - tagagamit
usher - tagahatid sa upuan
usual - pangkaraniwan; lagi
usually - karaniwan; palagian
usurer - usurero
usurp - agawin
usurpation - pang-aagaw
usurped - nang-agaw
usurping - nang-aagaw
urinate - umihi
urine - ihi
us - amin, natin
usury - sobrang pagpapatubo; labis na pagpapataw ng tubo sa utang
utensil - kagamitan sa kusina
uterus - matris
utility - kagamitan
utilize - gamitin
utmost - sukdulan; pinaka...
utter - sambitin; ipahayag
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here