English-Tagalog Online Dictionary by Katig.Com
Letter Q
Quack - Quotation mark

quack  - kumakak
quack - huwad
quackery - panghuhuwad; panloloko
quack doctor - n. albularyo; huwad na manggagamot
quad - apat
quadruple -apat
quadruplicate - pag-apatin
quail - pogo
quake - lindol
qualification -katangian
qualified - umayon ang katangian
quality - kalidad
quantity - dami; bilang
quarrel - away; alitan
quarrelsome - palaaway
queen  - reyna
queer - naiiba sa karaniwan
quell - v. supilin
query - pagtatanong; pagiimbistiga
question - tanong
questionable - walang katiyakan; hindi tiyak
questionnaire - listahan ng mga tanong
queue - pila
queue - n. tirintas
queued - v. tinirintas
queuing - v. tinitirintas
English-Tagalog online dictionary by Katig.Com

quick - adj. bilis; mabilis
quickness - n. pagkamabilis
quickly - adv. bilisan
quiet - adj. tahimik
quietness - n. katahimikan
quietly - adv. matahimik
quip - pasaring
quipped - nagpasaring
quit - nagbitiw; magbitiw
quiver - panginginig; pangangatog
quiz - maiksing pagsusulit
quorum  - kurom
quota - kota, takda
quote - n. lahad na halaga ng bilihin
quote - v. sipiin
quotation - sipi
quotation mark - panipi
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here