Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary by Katig.Com
Letter M
Machine - Mystery

machine - makina
machinery - makinarya
mad - galit
made - ginawa; gumawa
maid - katulong
maiden - dalaga; binibini
mail - sulat; liham
mailman - kartero
main - pangunahin
make - gawin; gumawa
maker- gumagawa; tagagawa
male - lalake; panglalake (masculine - matipuno)
man - lalake; tao
manage - pangangasiwa
management - pangasiwaan
manager - tagapangasiwa
manhood - pagkalalake
mankind - sangkatauhan
manner - asal; paraan
manufacture - gawa; yari; yariin
manufacturer - tagagawa; tagayari
many - marami
map - mapa
March - Marso
mark - n. tanda; tatak
mark - v. tandaan; tatakan
market - n. palengke; tindahan
market - v. itinda
marriage - kasal
marry - pakasalan
mass - n. misa; masa
mass - adj. pangkaramihan
master - pinuno; am; panginoon
masterpiece - obra maestra; pambato
mat - banig
match - n. posporo
match - adj.  magkatugma; magkaparis
material - sangkap (ingredient)
matter - bagay; may kabuluhan
May - Mayo
maybe - marahil; siguro
me - ako
meal - pagkain
mean - ibig sabihin
meaning - kahulugan
meantime - samantala; habang
meanwhile - samantala; habang
measure - sukat
meat - karne
mechanical - mekanikal; pangmakina
medical - panggamot
medicine - gamot; kurso sa panggagamot
meet - magkita; magtagpo
meeting - pagkikita; pulong
melt - lusawin; malusaw
member - kaanib; kagawad
membership - pagiging kaanib
memorial - alaala; bantayog
memory - gunita; alaala
mend - ayusin
mention - banggitin
merchant - negosyante
mercy - awa; habag
mere - lamang
merely - ganyan lang
merry - masaya
mess - gulo
message - mensahe; balita
messenger - mensahero; tagabalita
metal - bakal; asero
middle - gitna
middle-class - gitnang klase; gitnang uri; gitnang lipunan
middle-age - gitnang edad
midnight - hatinggabi
midway - kalagitnaan
might - kakayahan
might - maaari; siguro
mighty - malakas; makapangyarihan
mild - banayad; katamtaman
mild manner - panatag; banayad
mile - milya; milyahe
milk - n. gatas
milk - v. gatasan
mill - gilingan
mind - pag-iisip
mindful - isaisip
mine - akin
miner - minero
mineral - mina
minister - n. ministro
minister - v. pagsilbihan
minute - minuto; sandali
miserable - kaawa-awa
misery - paghihirap
Miss - n. binibini
miss - v. dumaplis; pumalya
mistake - pagkakamali
misunderstanding - alitan; hindi pagkakaunawaan
mix - haluin
mixture - halo
model - huwaran; modelo
modest - mahinhin
moment - sandali
Monday - Lunes
money - pera; salapi
monkey - unggoy
month - buwan
monthly - buwanan
moon - buwan
moonlight - liwanag ng buwan; sinag ng buwan
moral - aral
morality - moralidad
more - marami
moreover - pati; at saka
morning - umaga
most - pinaka
mostly - halos
mother - ina; nanay
motion - likos; galaw
motor - motor
motorcycle - motosiklo
mountain - bundok
mouse (rat) - daga
mouth - bibig
move - kilos; galaw
movement - kilusan
much - marami
mud - putik
muitiply - paramihin
murder - patayin
murderer - mamamatay; mamamatay tao
music - musika; tugtog
musical - tugtugan
musician - musikero; manunugtog
must - kailangan; dapat
my - akin; aking
myself - ako
mysterious - mahiwaga
mystery - hiwaga; kahiwagaan
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here