Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary and Synonyms by Katig.Com
Letter K
Kale - Knowledgeable

kale (cabbage)- repolyo
kamikaze - kamikase
kangaroo - kanggaro
karate - karate
keel - n. bahagi ng barko
keel - v. itaob
keen - matalas; masidhi
keep - itago; mag-alaga
keeper - tagapagtago; katiwala; tagapag-ingat
keep going - ipagpatuloy; magpatuloy
keeping - ayon; naaayon
keepsake - alaala
keg - bariles
kegler - manlalaro ng bowling
kegling - paglalaro ng bowling
kempt - maayos
kennel - bahay ng aso
kept - adj. ibinabahay
kernel - butil
kerosene - kerosina; petrolyo
ketchup - ketsap
kettle - pakuluan
key - susi
keyhole - susian
keynote - pangunahin
keynote address - pangunahing talumpati

English-Tagalog dictionary and synonyms by Katig.Com

khaki - kaki
kibble - n. butil
kibble - v. gilingin
kibitzer - amoyong
kick - sipain
kickback - suhol
kicked - sinipa
kicking - sinisipa
kickoff - pagsisimula; paglulunsad
kid - n. bata
kid - v. biruin
kidding - nagbibiro
kidnap - kidnapin; dukutin
kidnapping - pangkikidnap; pandurukot
kidney - bato
kill - patay; patayin
killed - pumatay
killer - mamamatay
killing - n. patayan
killing - v. pumapatay
kiln - patuyuan
kilo - kilo, timbang
kilogram - kilogramo
kilometer - kilometro
kiloton - kilotonelada
kin - kamag-anak
kind - uri; klase
kind - mabuti; mabait
kindly - paki
kindness - kabutihan; kabaitan
king - hari
kingdom - kaharian
kingfisher - piskador
kiosk - kubol
kiss - n. halik
kiss - v. halikan
kissed - hinalikan
kitchen - kusina
kite - burador; saranggola
kitten - kuting

English-Tagalog dictionary and synonyms by Katig.Com

knee - tuhod
kneecap - bayugo ng tuhod
kneel - luhod, lumuhod
knell - agunyas
knife - kutsilyo; lanseta
knight - kabalyero
knives - mga kutsilyo; mga lanseta
knock - katukin; kumatok
knot - buhol; ibuhol
know - alam
knowledge - kaalaman; karunungan
knowledgeable - maalam; marunong
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here