English-Tagalog Dictionary and Word Translation


Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Letter H
Ha - Hypothetically

ha - ano
habit - gawi
habitual - nakagawian
haggard - hapo
hair - buhok
hair-raising - nakakatakot; nakakakilabot
hairy - mabuhok; balbon
half - kalahati
hall - bulwagan
ham - hamon
hammer - martilyo
hand - n. kamay
hand - v. iabot
handkerchief - panyo
handle - hawakan
hang - isabit; bitayin
happen - yari
happened - nangyari
happening - n. pangyayari
happening - v. nangyayari
happy - masaya
harbor - n. daungan; pantalanr; piyer
harbor - v. itago; pagtatago
harbored - nagtago
harboring - nagtatago
hard - matigas; mahirap
harm - saktan; sakit
harmed - sinaktan
harming - sinasaktan
harvest (produce) - n. ani
harvest - v. anihin
harvested - inani
harvesting - inaani
haste - pagmamadali
hat - sombrero
hate - suklam; galit; ayaw
have - may; mayroon
hay - dayami

English-Tagalog Dictionary (Letter H) by Katig.Com

he - siya
head - ulo; pinuno
headstone - lapida
heal - gamutin; pagalingin
health - kalusugan
healthy - malusog
heap - tumpok
hear - dinig; marinig
hearing - pandinig; pagdinig
heart - puso
hearth-felt - taos sa puso
heat - init
heaven - langit
heavenly - malangit
heavy - mabigat
height - taas
help - tulong; pagtulong
helped - tumulong
helping - tumutulong
hemp - abaka
hemp - mariwana
her - kanya; kanyang
here - dito; rito
hers - kanya
hesitate - atubili; mag-atubili
hesitation - pag-aatubili
hide - itago
hiding - nagtatago; itinatago
high - mataas
higher - mas mataas
highest - pinakamataas
highness - kataasan
High School - Mataas na Paaralan
high society - mataas na lipunan
highway - malaking daan
hill - burol
hilly - maburol
him - siya
hinder - hadlangan; abalahin
hindrance - hadlang; abala
hire - upahan
hired - inupahan
hiring - umuupa
his - kanya; kanyang
history - kasaysayan
historical - makasaysayan
hit - hampas; hataw

English-Tagalog Dictionary (Letter H) by Katig.Com

hobby - libangan
hold – hawak; hawakan
holiday - piyesta
hollow - walang laman; humpak
holy - banal
home - tahanan
homily - sermon
honest - matapat
honesty - katapatan
honor - n. galang; dangal
honor - v. igalang; galangin
honorable - kagalang-galang
hook - pangalawit; pansabit
hope - n. pagasa
hope - umasa
horrible - masagwa; pangit
horse - kabayo
horseplay - laro
hose - tubo; goma
hospital - ospital; pagamutan
hospitalized - naospital
hospitable - kagiliw-giliw
hospitality - kagiliwan
hot - mainit; maanghang
hotel - otel; bahay-tuluyan
hour - oras
hourly - orasan; orasan ang bayad
house - bahay
household - sambahayan
how - paano; gaano
how much - magkano
however - datapuwat; subalit; pero
hubby - asawa
huge - malaki
human - tao
humane - makatao
humanity - pagkatao; katauhan; nilalang
humble - mapagkumbaba; hamak
hundred - sandaan
hungry - gutom
hunt - mangaso; hanapin
hunted - minamaligno; minumulto
hunted house - minamalignong bahay; minumultong bahay
hunter - mangangaso
hurriedly - mabilis; binilisan
hurry - bilis
hurt - saktan; masakit
hurting - nasasaktan
husband - asawang lalake
hut - kubo; dampa
hypocrite - ipokrita; mapagmataas
hypothetical - pagpapalagay
hypothetically - ipagpalagay
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here