English-Tagalog (Filipino) Dictionary and Word Translation


Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Letter G
Gab - Gyp

gab - dumaldal; sumatsat
gadfly - bangaw
gag - busalan
gain - tubo; pakinabang
gamble - sugal
gambler - sugarol
game - laro
game - hayop
gaming - sugal; pasugalan
gap - patlang; pagitan
garage - garahe
garbage - basura
garbage can - basurahan
garbage collector - basurero; magbabasura
garden - halamanan; hardin
gas - gaas; gasolina
gasoline - gasolina
gate - pinto; pasukan
gather - ipunin
gay - masaya
gem - hiyas; alahas
general - n. heneral
general - adj. pangkalahatan
generous - mapagbigay; galante
gentle - banayad
gentleman - maginoo
get - kunin
get by - nakakaraos
get in - pumasok
get it - nakuha
get off - bumaba
get on - gawin; asikasuhin
get out - lumabas

English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com

girl - babae; batang babae
girly - pambabae
give - bigyan
give away - ipamigay
give up - sumuko; paubaya
glad - masaya; natutuwa
glass - salamin; baso
glorious - maluwalhati
glory - luwalhati
go - magpunta; pumunta
goal - adhikain
goat - kambing
goatee - balbas
go along - sumama
go away - umalis
go back - bumalik
God - Diyos
godchild - inaanak; inaanak sa binyag
godchildren - mga inaanak; mga inaanak sa binyag
goddaughter - inaanak; inaanak sa binyag
goddess - diyosa
godfather - ninong
godmother - ninang
godson - inaanak; inaanak sa binyag
gold - ginto
golden - ginintuan
good - mabuti
goodbye - paalam
gossip - n. tsismosa (female); tsismoso (male)
gossip - v. tsismis
govern - pamahalain; sakupin
governing -pamamahala; pananakop
government - pamahalaan; gobyerno
governor - gobernador

English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com

grace - biyaya
graceful - malantik; malambot
grade - uri; baitang;grado
grain - butil
grammar - balarila
grand - malawak
grandchild - n. apo; inaapo
grandchildren - n. mga apo; mga inaapo
grandfather - lolo
grandmother - lola
grandparents - lolo at lola; lola at lolo
grape - ubas
grapevine - puno ng ubas
grass - damo
grateful - nagpapasalamat; kumikilala ng utang na loob
grave - malubha; malala
graveyard - libingan; sementeryo
grease - grasa; langis; sebo
great - malaki                                        A great achievement. Isang malaking
nagawa        
great - dakila                                         He is a great hero. Siya ay isang
dakilang bayani.
greater - mas dakila
greater - mas malaki; kalakhang      Greater Manila area. Lugar ng
Kalakhang Manila
greatest - pinakadakila
greed - kasakiman; katakawan
greedy - sakim; matakaw
green - luntian; berde
green,
slang - baguhan
green,
slang - malaswa
greet - batiin
greeting - pagbati
grind - gilingin; durugin; lihain
grinder - gilingan
grope - hipo; paghipo; dakma; pagdakma
groped - hinipuan; dinakma
groping - hinihipuan; dinadakma
ground - lupa
group – pangkat; samahan; grupo
grow - tumubo; lumaki

English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com

guard - tanod; bantay; guwardiya
guess - hula
guest - panauhin
guest of honor - panauhing pandangal
guide - patnubay; akayin
guilty - maysala; nagkasala
gum - gilagid
gum -  tsiklet
gun - baril
gunner - tagabaril; mamamaril
gutter - kanal; alulod
gyp - lukohin; dayain
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here