Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Tagalog as Second Language for Non-Filipinos by Katig.Com
Letter F
Fab - Futuristic

fab - pabrika; gawaan
fable - n. pabula
fabric - n. tela
face - n. mukha
face - v. harapin
factory - n. pabrika; pagawaan
factory worker - n. manggagawa; trabahador
fail - bigo; bagsak
failure - pagkabigo; pagkabagsak
faint - himatay; nawalan ng malay
fair - n. tanghalan; karnabal
fair - adj. patas; makatarungan
faith - maniwala
fall - n. tag-lagas
fall - v. hulog; mahulog; handusay
fallen - nahulog; nakahandusay
false - mali; hindi totoo
family - pamilya; mag-anak
family clan - mag-anak
family feud - away pamilya; away mag-anak
family name - apelyido
famous -tanyag; kilala
fan - abaniko; pamaypay
fan - tagahanga; tagasunod
fanatic - masugid na tagahanga; masugid na tagasunod
fantastic - pantastiko; pambihira
far - malayo
farther - mas malayo
fare - pamasahe
farm - sakahan; taniman
farmer - magsasaka
fast - mabilis; matulin
fat - n. taba
fat - adj. mataba
fate - kapalaran
father - tatay; itay; ama
fatherly - pinakatatay; pinakaitay; pinakaamain
fault - kasalanan
favor - biyaya
favor - utang na loob
favoring - kinikilingan; pinapaboran
favorite - paborito

Tagalog as second language for non-Filipinos by Katig.Com

fear - takot; pangamba
fearless - walang takot; walang pangamba
fearsome - nakakatakot
feast - handaan
feather - balahibo
feed - pakainin
feel -  dama; damahin
feeling - n. damdamin; pagkadama
feeling - v. dinadama
fellow - kapwa
female - babae
fence - bakod; halang
fever - lagnat; sinat
few - kaunti; ilan lang
fewer - mas kaunti
field - bukid
fierce - mabagsik
fifteen - labing-lima
fifty - limampu
fight - n. away; laban
fight - v. awayin; labanan
fighter - n. manlalaban
fighter - adj. palaban
fill - punuin; magpuno
filled up - puno; pinuno
find - matagpuan
fine - mainam; ayos; mataas ang uri
finger - daliri
finish - tapusin
fire - apoy; sunog
first - una; nangunguna
fish - isda
fishery - palaisdaan
fist - kamao
five - lima

Tagalog as second language for non-Filipinos by Katig.Com

flag - bandila; bandera; watawat
flame - apoy; ningas; lagablab
flamed - nag-apoy; nagningas; naglagablab
flaming - nag-aapoy; nagninigas; naglalagablab
flat - patag
flatland - kapatagan
flavor - lasa; linamnam
flirt - n. landi; kalandian; akit; pang-aakit
flirt - v. landiin; akitin
flirtatious - adj. malandi; palaakit
float - n. katig
float - v. lutang
flood - baha
floor - sahig
flower - bulaklak
fly - n. langaw
fly - v. lipad
fodder - sakate
fold - tiklop
folder - polder
follow - v. sundan
follower - n. tagasunod
food - pagkain
fool - baliw; sira ulo
foot - paa; paanan
for - para
force - n. lakas
force - v. pilit; pilitin
forced - v. pinilit; nagpilit
forcing - v. pinipilit; nagpipilit
forefather - ninuno
forehead - noo
foreign - dayo; iba    
foreigner - banyaga; taga ibang bansa
forget - kalimutan
forgetful - makakalimutin
forgive - patawarin
forgiveness - kapatawaran
fork - n. baboy; karne ng baboy
fork - n. tinidor; kubyertos
fork - n. sanga sa daan
form - anyo; hugis; hubog
fortune - kapalaran
fortune-teller - manghuhula
forty - apatnapu
forum - talakayan
four - apat
fourteen - labing-apat
fourth - pang-apat

Tagalog as second language for non-Filipinos by Katig.Com

frame - kuwadro; balangkas
freedom - kalayaan; kasarinlan
frequent - dalas; lagi
frequently - madalas; palagi
fresh - sariwa; bago
Friday - Biyernes
fried - prinito
friend - kaibigan
friendly - palakaibigan
friendship - pagkakaibigan
fright - takot; sindak
from - mula sa; nagmula sa
front - harap; harapan
fruit - prutas
fruit-fly - langaw
fry - prito
full - puno
full - busog                                                  I'm full. Busog ako
fully - lubusan
fun - kasayahan; katuwaan; masaya
funeral - paglilibing
funny - nakakatawa; nakakatuwa
future - hinaharap; kinabukasan
futuristic - makahinaharap
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here