Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
Diksyonaryong English-Tagalog ng Katig.Com
Letter E
Each - Eyesight

each - bawat                                         Each one. Bawat isa.
eager - sabik; sigasig
eagerly - nasasabik; masigasig
eagle - agila
ear - tainga
earring - hikaw
earl - konde
early - maaga
earn - v. kita; kitain
earned - v. kinita; sinuweldo
earnest - taimtim
earning - n. kita; sahod; suweldo
earning - v. kinikita; sinahod; sinusuweldo
earring - hikaw
earth - lupa; daigdig; mundo
earthly - makalupa; makamundo
earthquake - lindol
earthworm - bulate
earwax - tutuli
ease - ginhawa; dali
easily - maginhawa; madali
east - silangan
Easter - Mahal na Araw; Araw ng Pagkabuhay
eastern - silanganin
easterly - pasilangan
eastward - pasilangan
easy - madali
eat - kain; kainin
eatable (edible) - makakain
eatery - kainan
eating - kumakain
eaten - kumain
eavesdrop - makinig ng palihim
ebb -kati
edge - gilid
edge- lamang
edible - nakakain
edifice - gusali
editor - patnugot
education - pinagaralan; edukasyon
eel - palos
effect - bunga; dulot
effective - mabisa
effort - sikap
egg - itlog
eggplant - talong
eight - walo
eighteen - labing-walo
eighty - walumpo

Diksyonaryong English-Tagalog ng Katig.Com

elder - mas matanda
elderly - nakatatanda
elect - ihalal; iboto
elected - inihalal; ibinoto
electing - inihahalal; ibinuboto
election - halalan; botohan
electric - koryente
electric fan - bentilador
elephant - elepante
eleven - labing-isa
emaciate - payat
emaciated - pumayat
emaciating - pumapayat
emanate - mula; magmula
embarrass - hiya; ipahiya
embarrassing - nakakahiya
embarrassment - kahihiyan
emissary - sugo
emotion - damdamin
emotional - maramdamin
employee - empleyado; kawani
empty - adj. walang laman
empty - v. limasin
end - tapos; wakas
ending - katapusan
enemy - kaaway; kalaban; katunggali
engine - makina; makinarya
engineer - inhenyero
enjoy - magsaya
enjoyable - nakaliligaya
enough - sapat
enter - pasok; pasukin
entered - pumasok; pinasok
entering - pumapasok; pinapasok
entertain - libangan
entertainment - libangan
entice - akit; akitin; buyo; buyuin
enticed - inakit; binuyo; nang-akit; nambuyo
enticement - pang-akit; pambuyo
enticing - inaakit; binubuyo; nang-aakit; nambubuyo
entire (whole) - lahat; buo
entirely - kalahatan; kabuuan
entrance - pasukan
entrap - hulihin
entrapment - patibong
entrust - ipagkatiwala
entry - pagpasok
envelop - v. balutin
envelope - n. sobre
envious - mainggitin
envoy - sugo
envy - inggit; maingit

Diksyonaryong English-Tagalog ng Katig.Com

equal - katumbas; katapat
escape - takas; tumakas
escaped - tumakas
escapee - takas
escaping - tumatakas
eve - disperas
even - patas; pantay
evening (night) - gabi
every - bawat; lahat
everybody - bawat tao; lahat ng tao
everyday - bawat araw; lahat nang araw
everyone - bawat isa; lahat
every month - bawat buwan; lahat nang buwan
everything - bawat bagay; lahat ng bagay
every time - bawat oras; lahat nang oras
everywhere - bawat dako; lahat ng dako
every year - bawat taon; lahat nang taon
evil - masama
exact - husto; sukat
examination - pagsusulit
examine - sulitin
examiner - tagasulit
excellent - magaling; mahusay
except - maliban
excess - sobra; labis
excessive - masyadong sobra; labis-labis
excited - nasasabik
existence - pagkabuhay
expense - gastos
expensive - magastos; mahal
experience - karanasan
explain - ipaliwanag
explode - pasabugin; paputukin
explosive - pampasabog; paputok
exterminate - patayin; lipulin
external - panglabas
extraordinary - pambihira; hindi pangkaraniwan
eye - n. mata
eye - v. tingin; tingnan
eyed - v. tiningnan; tumingin
eyeing -v.  tinitingnan; tumitingin
eyebrow - kilay
eyeglass - salamin; antepara
eyelash - pilikmata
eyesight - paningin
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here