Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
Tagalog Translation
Dab - Debut

dab - dampian; pahiran; punasan
dad (father) - ama; tatay; itay
daddy (dad) - ama; tatay; itay
dagger - balisong; punyal; balaraw; sundang
daily (newspaper) - pahayagan
daily (everyday) - araw-araw; arawan; pangaraw-araw
dainty - mahinhin; maselan; pino
dairy - pagatasan
dam - dam, tabon, pirinsahan
damage - n. pinsala; sira; pagkasira; pagkasira
damage - v. sirain; pinsalain
damaged - v. nasira; napinsala
damaging - v. sinisira; pinipinsala
damn - v. sumpain
damn - interj. buwisit; siyet
damp -mamasa-masa; bahagyang basa
dampen - basain ng bahagya (dampen the wash cloth)
dampen - bawasan; pahinain (dampen the vibration)
dance - n. sayaw; indak; sayawan; indakan
dance - v. sayaw; sumayaw; indak; umindak
danced - sumayaw; umindak
dancing - sumasayaw; umiindak
dance hall - baile
dancer - mananayaw; tagasayaw
dancing - nagsasayaw
dandelion - amargon
dandruff - balakubak
danger - panganib (in danger - nanganganib)
dangerous - mapanganib
dangerously -  mapanganib
dare - hamon, hamunin; sulsol;sulsolan, mangahas
dared - hinamon; sinulsulan
daring - mapaghamon; mapangahas
daring - v. hinahamon
dark - dilim; madilim
darken - diliman; padilimin
darker - mas madilim
darkest - pinakamadilim
darkness - kadiliman; karimlan
dark side - masama
darling - mahal; giliw
darn - magsulsi
dart - n. pana
dart - v. talilis; tumakbo ng matulin
darted - tumalilis
darting - tumatalilis
dash - patlang
dash - takbuhan; karerahan (He ran the 100-meter dash)
dash - sabuyan (He dashed the fire with water)
dashboard - harapan ng loob ng kotse
date - petsa; lagyan ng petsa
date - kasama; kapareha
date - usapan; tagpuan
datum - datos
daughter - anak; anak na babae
daughter-in-law - manugang na babae
dawn - madaling araw
day - araw
daybreak - bukang liwayway
daylight - araw
day long - buong araw; maghapon
day school - paaralang pang-araw
daytime - sa araw
dazzle - silawin; akitin
dead - patay; utas
deaden - bawasan; pahupain
deadly - nakamamatay
deaf - bingi; hindi makarinig
deafen - hinaan; bingihin
deafening - nakakabingi
deal - n. kasunduan
deal - v. harapin; pakitunguhan  (Deal with in)
deal - v. ibigay; ilatag  (Deal the card)
dealing - n. pakikitungo
dealing - v.  hinaharap; pinakikitunguhan
dear - giliw; mahal
dear (expensive) - mahal; mataas
dearly - ginigiliw; minamahal
death - kamatayan; pagpanaw
debate - pagtatalo; debate
debt - utang
debtor - may utang; mangungutang
debut - debu

Next for letter D:   page 1   page 2   page 3   page 4   page 5   page 6   page 7   page 8
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here